UNGE UDVIKLING

Unge og børn er ikke ting, der skal støbes, men er mennesker, der skal foldes ud.

Unge udvikling er en social service, der udbyder specialdesignede forløb til børn og unge og deres familier, der har svært ved at navigere i samfundet

UNGE UDVIKLING

Unge udvikling er en social service, der udbyder specialdesignede forløb til børn og unge og deres familier, der har svært ved at navigere i samfundet

Unge udvikling er en social service, der udbyder specialdesignede forløb til børn og unge og deres familier, der har svært ved at navigere i det generelle system.

Unge udvikling er en social service, der udbyder specialdesignede forløb til børn og unge og deres familier, der har svært ved at navigere i det generelle system.

Akutanbringelse

I tilfælde, hvor der er et akut behov for at placere en borger og der ikke kan findes et egnet godkendt tilbud, kan et tilbud dog i op til 3 uger indgå i den kommunale forsyning uden godkendelse.

Kontaktpersoner

Unge Udvikling tilbyder kontaktpersoner til børn og unge, der har behov for støtte til at opdage og udnytte egne ressourcer og potentialer. Kontaktpersonerne hjælper den unge med at identificere positive aspekter af deres liv.

Botræning

Unge udvikling tilbyder botræning til unge i alderen 14 til 23 år, som af forskellige årsager ikke kan bo i eget hjem og endnu ikke er klar til at bosætte sig i egen bolig. 

Boksning og støtte

Kombinationen af boksning og pædagogisk støtte kan have en betydelig positiv effekt på en udsat borger. Ved at integrere boksning som en del af pædagogisk støtte åbnes der op for en unik mulighed for personlig udvikling og trivsel.

Autisme

Autisme er en kompleks neurologisk tilstand, der kan påvirke en persons kommunikation, sociale interaktioner og adfærdsmønstre. Pædagogisk støtte spiller en afgørende rolle i at støtte en person med autisme og muliggøre deres trivsel og udvikling.

UKN/Forbedringsforløb

Unge Udviklingen arbejder tæt sammen med Ungdomskriminalitet Nævnet og vi arbejder med deciderede foranstaltninger til unge mellem 10 og 17 år, der er mistænkt for, eller dømt for kriminalitet.

Unge Udvikling, har ekspertise i at arbejde med sårbare unge og børn, som har brug for en ekstra hånd i hverdagen.

Unge Udvikling, har ekspertise i at arbejde med sårbare unge og børn, som har brug for en ekstra hånd i hverdagen.

Lykken man skaber i dag, kan skabe et aftryk i morgen.

Lykken man skaber i dag, kan skabe et aftryk i morgen.

Unge Udvikling prioriterer at skabe en følelse af anerkendelse, opmærksomhed og forståelse hos familierne gennem vores arbejde. Vores tilgang involverer tætte relationer og processer, da dette er afgørende for os. Vi er altid nysgerrige på, hvordan vi bedst kan samarbejde med både forvaltningen og familien for at udvikle de ressourcer og potentialer, som den unge og familien besidder. Målet er at mindske og eliminere bekymringerne for alle parter.

Vi tilbyder blandt andet følgende ydelser

Støtte til botræning, herunder rengøring, morgenvækning og madlavning.
Støtte til økonomistyring, herunder hjælp til budget.
Støtte til at etablere kontakt til relevante aktører som læger, skoler, kommuner, misbrugsbehandlere og andre, samt bisidder til møderne.
Støtte til at udvikle og styrke den unges kompetencer til at håndtere udfordringer i hverdagen.
Støtte til at finde fast beskæftigelse og fastholdelse gennem motiverende samtaler.
Støtte til at etablere et sundt fritidsliv.
Støtte til at opretholde kontakt til familie og sociale netværk.

Vi er nogle i dag, men kan blive andre i fremtiden.

Vi tilpasser støttekontaktpersonforløbet efter den enkelte persons behov og respekterer, at alle mennesker har samme værdi, men ikke nødvendigvis de samme behov.