Akutanbringelse

Unge udvikling udfører opgaver inden for lov om social service § 4, Stk. 4. I tilfælde, hvor der er et akut behov for at placere en borger og der ikke kan findes et egnet godkendt tilbud, kan et tilbud dog i op til 3 uger indgå i den kommunale forsyning uden godkendelse. Socialtilsynet orienteres straks om anvendelsen af det tilbud, som ikke er godkendt af socialtilsynet, og kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at det ikke godkendte tilbud anvendes i yderligere 3 uger.

I enkelttilfælde kan der være akut behov for botilbud, hvis myndigheder/kommuner konkluderer, at situationen for barnet eller den unge på nuværende tidspunkt ikke trives. Der kan være forskellige omstændigheder og individuelle årsager til dette. For eksempel når der er tale om mistrivsel eller vold i hjemmet, når anbringelse haster, men der ikke er blevet fundet en passende anbringelse, eller når den aktuelle type anbringelse er utilfredsstillende. Det kan ligeledes bruges til børn og unge, som har brug for et pusterum eller en afrusning.

Denne foranstaltning vil give kommunerne mulighed for at finde passende anbringelser og undgå, at børn og unge får for mange skift eller bliver anbragt i hast. Unge udvikling kan gribe ind inden for få timer og tilbyde midlertidige nødforanstaltninger samt arbejde med sagsbehandleren med henblik på at finde den helt rigtige placering.

Akutanbringelse

Hvis der opstår alvorlig bekymring om en unges udvikling og trivsel, kan kommunen iværksætte en akutanbringelse. Dette indebærer, at barnet/ungen ikke længere kan blive boende hjemme. I henhold til § 4, stk. 4 i Lov om Social Service, kan UngeUdvikling give intensiv støtte i 3-6 uger, som er skræddersyet til kommunens vurderinger og den unges behov. Vi bidrager også med afdækning og afklaring af nødvendige tiltag for fremtiden.

Akutanbringelsen kan iværksættes med kort varsel, eller der kan udarbejdes en sikkerhedsplan i samarbejde med kommunen og familien, indtil der er fundet en permanent løsning. En akut anbringelse kan også fungere som en time-out for familien, der giver mulighed for at bearbejde akutte problemstillinger og undgå eskalering af konflikter. Hvis mindre indgribende foranstaltninger er tilstrækkelige, kan den korte akutte anbringelse være midlertidig.

Unge Udvikling kan også være en del af en sikkerhedsplan for familien og give intensiv tilstedeværelse. Der er også mulighed for at tilkøbe misbrugsbehandling under akutanbringelsen, hvis kommunen vurderer, at dette er nødvendigt.