Støttekontakt-
personsordning

Paragraf § 52
Unge udvikling giver støttende kontaktforløb til børn og unge med særlige behov, hvad enten de udspringer af sociale eller familiemæssige problemer, misbrug, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv. Dette arbejde fokuserer på at støtte børn/unge til at have samme muligheder for personlig udvikling, udvikling og trivsel som deres jævnaldrende. Vores pædagogiske tilgang begynder med Lev Vygotskys teori om Zonen for nærmeste udvikling, hvor udvikling og læring sker i relationer og interaktioner med andre. Hvad børn/teenagere kan med voksenstøtte i dag, kan de gøre selvstændigt i morgen. Vi har konkrete mål og handleplaner som bliver udarbejdet i samarbejde med barnet/den unge.

Ofte fungerer vi som bindeled og holder tæt kontakt med familie, sagsbehandler, skole, klubtilbud eller andre relevante instanser omkring barnet/den unge for at arbejde så fuldt ud som muligt.