UKN/
Forbedringsforløb

En af Unge udviklingens styrker er dens kriminalitetsforebyggende arbejde rettet mod unge, der udviser kriminel truende adfærd. Vi arbejder derfor også tæt sammen med Ungdomskriminalitet Nævnet og vi arbejder med deciderede foranstaltninger til unge mellem 10 og 17 år, der er mistænkt for eller dømt for en kriminalitet. Formålet med forandringsforløbet er at holde unge mennesker ude af kriminelle karrierer og at fremme deres udvikling og velvære. Derudover opretholder vi tæt kontakt med autoritative rådgivere under disse processer, især mens de er i kriminalforsorgen, og vi støtter unge i at overholde de pålagte sanktioner. Det kan for eksempel være overholdelse af mødepligten til kriminalforsorgens samtaler, støtte til unge og familier til at overholde hjemkomsttider, fastholdelse af uddannelsesforløb, deltagelse i samfundslivet mv.

Vi fokuserer på at hjælpe unge med at se deres egne ressourcer og evner uden for det kriminelle miljø og støtte unge til at forholde sig til det normative samfund på passende måder. Vi forsøger at skabe et alternativ og ændre den fortælling, unge mennesker har om sig selv og deres omgivelser.Dette skal støtte unge mennesker til at tage ansvar for deres eget liv og til at vælge mål og drømme, som tidligere virkede uopnåelige.