Botræning

Unge udvikling tilbyder botræning til unge i alderen 14 til 23 år, som af forskellige årsager ikke kan bo i eget hjem og endnu ikke er klar til at bosætte sig i egen bolig. botræningstilbuddet har til formål at ruste de unge bedst muligt, så de på sigt kan blive selvstændige og flytte i egen lejlighed. Vi har fokus på at udvikle og styrke personlige og sociale og praktiske kompetencer og arbejder inden for miljøterapeutiske rammer, hvor hverdagen afspejler en helt normal tilværelse. Vi understøtter selvhjælpsindsatsen gennem hele forløbet bl.a. ved brug af intensiv ADL-træning. Vi arbejder med unge, der kan have sociale og psykiske problemer, herunder misbrug og diagnoser. Unge har typisk brug for pædagogisk støtte til en ordentlig overgang til voksenlivet.

Forløbet
I første omgang tildeles den unge en primær kontaktperson, som har det overordnede ansvar for den unges trivsel og udvikling. Processen starter som regel med, at den unge køber ting som møbler og køkkenredskaber. Den unge deltager aktivt i hele processen med at købe, samle møbler og dekorere sin bolig. Dette gøres for at fremme ejerskab og få de unge mennesker til at føle sig ansvarlige for designet af deres nye hjem.

Når de unge melder sig ind i skolen, påtager vi os som regel opgaven med at anbringe dem på nærliggende skoler. Vi er i tæt kontakt med uu-vejledere i de fællesskaber, vi samarbejder med for at sikre, at de har god erfaring gennem hele forløbet Kommunikere og deltage i forældresamtaler, fysisk og skriftlig fraværsopfølgning mv. De unge bliver fra starten orienteret om, at det er en forudsætning for at kunne leve af dette tilbud at fastholde skole eller andet arbejde.

I begyndelsen af processen observerer vi den unge og forsøger at få et realistisk billede af dennes evner og omfanget af dennes problemer. Deraf kan vi estimere, hvor den unge vil få mest gavn af de visiterede support timer. Det kan for eksempel være, at den unge endnu ikke har styr på sin økonomi, hvorfor der skal budgetteres i samarbejde med den unge. Det kan være en skolerelateret morgenvækning, hvilket både kan forekomme fysisk eller via telefon. Støtte til huslige pligter og daglige opgaver.

Indsatsen justeres over tid for at se, om de unge har mestret disse færdigheder. Alle unge i botræning får tildelt én rengøringsdag om ugen. Dette omfatter også penge til mad, lommepenge og tøj.

Fysiske rammer
Vi tilbyder både alene-lejligheder og dele-lejligheder. Forud for sagsbehandlingen vil sagsbehandleren overveje, om den unge skal anbringes alene eller sammen med andre unge. Dette vurderes ud fra de unges aktuelle kompetencer, selvstændighed og de problemstillinger den unge har.

I bofællesskaber har de unge deres eget værelse og deler normalt toilet og køkken med en anden ung. Dette anvendes til videre socialisering af de unge, indtil det virker fornuftigt at flytte i egen lejlighed med fortsat støtte. Alle lejligheder har husregler, der afspejler de samme regler som at bo i et lejlighedskompleks.