Kontaktperson

Unge Udvikling tilbyder kontaktpersoner til børn og unge, der har behov for støtte til at opdage og udnytte egne ressourcer og potentialer. Kontaktpersonerne hjælper den unge med at identificere positive aspekter af deres liv. Vi er omhyggelige, når vi matcher en kontaktperson med en ung, fordi vi ved, at det rette match er vigtigt for at opbygge tillid og for at skabe et succesfuldt forløb.

Kontaktpersonen fungerer ofte som en stabil voksen i den unges liv, der tilbyder positive oplevelser og støtter den unges generelle udvikling og hensigtsmæssige adfærd. Kontaktpersonen arbejder med fokus på ressourcer og løsninger i tæt samarbejde med den unges nærmeste omsorgspersoner, så der er en sammenhæng mellem hjemmet, skolen, fritidslivet og eventuelt SFO eller klub. Kontaktpersonen arbejder uden fast tilknytning til en bestemt adresse og fokuserer på at opbygge et netværk, så de kan hjælpe den unge på forskellige arenaer, hvor der kan være behov for støtte eller kontakt.

Vi har god erfaring med at kombinere kontaktpersonsordningen med en familiekonsulent og på den måde tilbyde en koordineret indsats i barnets eller den unges familie eller nærmeste relevante netværk. Dette kan forkorte indsatsens varighed og bidrage til at fastholde den positive udvikling, når støtten stopper.

Kontaktpersonsordningen kan iværksættes med kort varsel, hvis der er alvorlig risiko for, at barnets udvikling og trivsel er i fare.

Kontaktperson

Unge Udvikling tilbyder kontaktpersoner til børn og unge, der har behov for støtte til at opdage og udnytte egne ressourcer og potentialer. Kontaktpersonerne hjælper den unge med at identificere positive aspekter af deres liv. Vi er omhyggelige, når vi matcher en kontaktperson med en ung, fordi vi ved, at det rette match er vigtigt for at opbygge tillid og for at skabe et succesfuldt forløb.

Kontaktpersonen fungerer ofte som en stabil voksen i den unges liv, der tilbyder positive oplevelser og støtter den unges generelle udvikling og hensigtsmæssige adfærd. Kontaktpersonen arbejder med fokus på ressourcer og løsninger i tæt samarbejde med den unges nærmeste omsorgspersoner, så der er en sammenhæng mellem hjemmet, skolen, fritidslivet og eventuelt SFO eller klub. Kontaktpersonen arbejder uden fast tilknytning til en bestemt adresse og fokuserer på at opbygge et netværk, så de kan hjælpe den unge på forskellige arenaer, hvor der kan være behov for støtte eller kontakt.

Vi har god erfaring med at kombinere kontaktpersonsordningen med en familiekonsulent og på den måde tilbyde en koordineret indsats i barnets eller den unges familie eller nærmeste relevante netværk. Dette kan forkorte indsatsens varighed og bidrage til at fastholde den positive udvikling, når støtten stopper.

Kontaktpersonsordningen kan iværksættes med kort varsel, hvis der er alvorlig risiko for, at barnets udvikling og trivsel er i fare.